Tage Tapper
1916 - 1983

Kommunalman, hembygdsforskare, författare mm

tt.jpg (37192 bytes)   Tage Tapper föddes den 9 september 1916 i Uppsala. Föräldrar var Klas och Ingeborg Tapper. Efter skolgång och värnplikt arbetade han bl a som metallarbetare på Nymans Verkstäder i Uppsala. Studerade vidare på Wiks folkhögskola och LO-skolan i Brunnsvik och senare på Socialhögskolan i Stockholm. Hade tjänst som kommunalkamrer i Malmköpings och Los kommuner. Kom 1949 till Kumla landskommun som kommunalkamrer. Fick efter sammanslagningen av Kumla landskommun och Kumla stad år 1967 tjänsten som kanslichef på Kumla kommun. Pensionerades år 1981. Död 1983 vid 66 års ålder.

Tage Tapper var under sitt hela liv hängiven hembygdsforskare, han var också boksamlare och hade en mycket omfattande boksamling av skön- och facklitteratur. Han medverkade själv i, och författade, åtskilliga böcker. Se tabellen nedan.

Bibliografi:

Titel Ugivningsår ISBN/ISSN Medverkan
Arbetarorganisationer i Hardemo 1980 99-0620359-5 F
Broderskapsgruppen i Kumla 1931-1981 1981 99-0358767-8 S
Böckernas Kumla 1959 99-1932748-4 F
Den gamla officersmässen 1967 99-2172125-9 F
Den gamla officersmässen 1984 99-0496453-X F
Gamla Kumlabilder 1977 99-0242932-7 MU
Hardemo kyrkokör 1878-1978 1978 99-0454456-5 S
Hardemo socken 1962 99-2022165-1 F
Kommunaltjänstemännen i Kumla 1976 99-0333935-6 S
Kumla blåbandsförening 1887-1977 1977 99-0222882-8 M
Kumla brottarförening 1933-1983 1983 99-0400084-0 S
Kumla esperantoklubb La estonta 1930-1980 1980 99-0574724-9 SU
Kumla hembygdsförening 1923-1973 1973   S
Kumla i bild 1967   M
Kumla kommuns donationer 1979 99-0322284-X S
Kumla kyrka 1968 99-2203364-X M
Kumla kyrka 1972 1972 - S
Kumla landskommun 1942-66 1966 99-1225098-2 F
Kumla MHF-avdelning 1929-1979 1980 99-0574326-X SF
Kumla Missionsförsamling 1882 - 1982 1982 ? M
Kumla sparbank 1970 99-1882283-X  
Kumlabygden 1 1961 99-0491353-6 M
Kumlabygden 2 1963 99-0491358-7 M
Kumlabygden 3 1967 99-0491365-X M
Kumlabygden 4 1977 99-0150967-X M
Kumlabygden 5 1982 99-0359611-1 M
Kumlabygden 6 1984 99-0508939-X M
Kumlabygden 7 1985 99-0579105-1 M
Kumlabygden 8 1987 99-0717492-0 M
Kumlavandringar 1969 99-1882280-5 F
Logen Nathanael i Kumla 1881-1981 1981 99-0307335-6 S
Lundmarkska skolan i Hardemo (nytryck 2008) 1971 99-2112936-8 F
Mer skomakare än folk 1957 ? M
Pålsboda elektriska aktiebolag 1916-1966 1966 99-2022174-0 S
Samfundet Örebro Stads- och Länsbiblioteks Vänner, Meddelande N:o XL 1982 ? M
Sannahed 1965 ? S, M
Wiks elevförbund 1909-1959 1959 99-1775583-7 F
Wik Uppsala Läns Folkhögskola 1876-1976 1976   M
Att läsa om Wik - En översikt 1971   F
F= Författare,  M = Medförfattare,  S = Sammanställt,  U = Utgivare
 
Kumlabygden 4
Kumlabygden 5Kumlabygden 6Kumlabygden 7Kumlabygden 8

Klicka för att se en större bild!

Klicka för att se en större bild!

Klicka för att se en större bild!

 Kungl. Vitterhets- historie- och antikvitetsakademiens Gustaf Adolfmedalj i vitemaljerat guld (förgyllt silver) av 8:e storleken förlänad av Riksantikvarieämbetet
"För vaksam vård om svenska minnen"

Kungl. Patriotiska sällskapets medalj i 9:e storleken (diameter 35,5 mm) i guld

"För långvarig trogen tjänst 1974"

Nils Gabriel Djurklou stiftare av föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen. 21 maj 1978


Denna sida är sammanställd av Rune Tapper, som en service för den som söker information om Tage Tapper på Internet. Senaste uppdatering skedde den 19 mars 2011. Uppgifterna i bibliografin är bl a hämtade från LIBRIS, Kungliga Biblioteket.

Nej, du kan inte klicka. Du måste skriva av adressen!