Tage Tapper
1916 - 1983

Kommunalman, hembygdsforskare, författare mm

tt.jpg (37192 bytes)   Tage Tapper föddes den 9 september 1916 i Uppsala. Föräldrar var Klas och Ingeborg Tapper. Efter skolgång och värnplikt arbetade han bl a som metallarbetare på Nymans Verkstäder i Uppsala. Studerade vidare på Wiks folkhögskola och LO-skolan i Brunnsvik och senare på Socialhögskolan i Stockholm. Hade tjänst som kommunalkamrer i Malmköpings och Los kommuner. Kom 1949 till Kumla landskommun som kommunalkamrer. Fick efter sammanslagningen av Kumla landskommun och Kumla stad år 1967 tjänsten som kanslichef på Kumla kommun. Pensionerades år 1981. Död 1983 vid 66 års ålder.

Tage Tapper var under sitt hela liv hängiven hembygdsforskare, han var också boksamlare och hade en mycket omfattande boksamling av skön- och facklitteratur. Han medverkade själv i, och författade, åtskilliga böcker. Se tabellen nedan.

Bibliografi:

Titel Ugivningsår ISBN/ISSN Medverkan
Arbetarorganisationer i Hardemo 1980 99-0620359-5 F
Broderskapsgruppen i Kumla 1931-1981 1981 99-0358767-8 S
Böckernas Kumla 1959 99-1932748-4 F
Den gamla officersmässen 1967 99-2172125-9 F
Den gamla officersmässen (andra upplagan) 1984 99-0496453-X F
Gamla Kumlabilder 1977 99-0242932-7 MU
Hardemo kyrkokör 1878-1978 1978 99-0454456-5 S
Hardemo socken 1962 99-2022165-1 F
Kommunaltjänstemännen i Kumla 1976 99-0333935-6 S
Kumla blåbandsförening 1887-1977 1977 99-0222882-8 M
Kumla brottarförening 1933-1983 1983 99-0400084-0 S
Kumla esperantoklubb La estonta 1930-1980 1980 99-0574724-9 SU
Kumla hembygdsförening 1923-1973 1973   S
Kumla i bild 1967   M
Kumla kommuns donationer 1979 99-0322284-X S
Kumla kyrka 1968 99-2203364-X M
Kumla kyrka 1972 1972 - S
Kumla landskommun 1942-66 1966 99-1225098-2 F
Kumla MHF-avdelning 1929-1979 1980 99-0574326-X SF
Kumla Missionsförsamling 1882 - 1982 1982 ? M
Kumla sparbank 1970 99-1882283-X  
Kumlabygden 1 1961 99-0491353-6 M
Kumlabygden 2 1963 99-0491358-7 M
Kumlabygden 3 1967 99-0491365-X M
Kumlabygden 4 1977 99-0150967-X M
Kumlabygden 5 1982 99-0359611-1 M
Kumlabygden 6 1984 99-0508939-X M
Kumlabygden 7 1985 99-0579105-1 M
Kumlabygden 8 1987 99-0717492-0 M
Kumlavandringar 1969 99-1882280-5 F
Logen Nathanael i Kumla 1881-1981 1981 99-0307335-6 S
Lundmarkska skolan i Hardemo (nytryck 2008) 1971 99-2112936-8 F
Mer skomakare än folk 1957 ? M
Pålsboda elektriska aktiebolag 1916-1966 1966 99-2022174-0 S
Samfundet Örebro Stads- och Länsbiblioteks Vänner, Meddelande N:o XL 1982 ? M
Sannahed 1965 ? S, M
Wiks elevförbund 1909-1959 1959 99-1775583-7 F
Wik Uppsala Läns Folkhögskola 1876-1976 1976   M
Att läsa om Wik - En översikt 1971   F
F= Författare,  M = Medförfattare,  S = Sammanställt,  U = Utgivare

PDF-Böcker:
Dessa böcker kan läsas online i din webbläsare eller laddas ner och sparas lokalt på din dator.

Gamla Kumlabilder

En samling svart/vita fotografier av Kumla från förr i tiden. Texter av Tage Tapper med förord av Nils Helander. Utgiven av Kumla Tryckeri 1977.

Klicka här för att ladda hem boken

  Kumlavandringar

Boken som är författad av Tage Tapper och illustrerad av Tore Lundborg gavs ut av Algot Dohlwitz för att fira 40 år som bokhandlare i Kumla.
Kumla 1969

Klicka här för att ladda hem boken

Lundmarkska skolan

Lundmarkska skolan i Hardemo. Minnesskrift utgiven av Kumla Kommun till invigningen av Lundmarkska skolan den 21 juni 1971. Skriften finns nu för nerladdning som PDF-bok.

Klicka här för att ladda hem skriften

Den gamla officersmässen.

Anteckningar vid återinvigningen av officersmässen vid Sannahed den 27 augusti 1967. På Kumla stads uppdrag av Tage Tapper. Andra upplagan utgiven i anledning av kung Carl XVI Gustafs och drottning Silvias besök på Sannaheds officersmäss den 11 september 1984.

Klicka här för att ladda ner boken till din dator

Sannahed

Några anteckningar på socialnämndens uppdrag sammanställda av Tage Tapper till invigningen av nya ålderdomshemmet den 2 november 1965.

Efterföljande sidor avser att ge en bild av Kumla landskommuns ålderdomshems utveckling under årens lopp samt beskriva den nya anläggning som hösten 1965 kunnat tagas i bruk.

Klicka här för att ladda ner boken till din dator

KUMLA LANDSKOMMUN 1942–1966

Anteckningar till minnet av Kumla landskommuns tjugofem
självständiga år av

TAGE TAPPER

enligt kommunalnämndens uppdrag
KUMLA 1966

Klicka här för att ladda ner boken till din dator

Böckernas Kumla

Utgiven med anledning av att Algot Dohlwitz firar 30 år som bokhandlare i Kumla. Boken tar upp exempel på när Kumla nämnts littraturen och andra sammanghang.

Kumla 1959

Klicka här för att ladda ner boken till din dator

Kumla kyrka 1972

Minnesskrift vid kyrkans återinvigning den 3 december 1972 På kyrkobyggnadskommitténs uppdrag
sammanställd av Tage Tapper
Kumla 1972

Klicka här för att ladda ner boken till din dator

Kumla Sparbank

Denna skrift är utgiven av Kumla sparbank till de nya lokalernas ibruktagande den 15 juni 1970

Text: Tage Tapper,
Omslagsteckning: Tore Lundborg
Kumla 1970

Klicka här för att ladda ner boken till din dator
Bokomslag:
Kumlabygden 4
Kumlabygden 5Kumlabygden 6Kumlabygden 7Kumlabygden 8
Klicka f�r att se en st�rre bild! Klicka f�r att se en st�rre bild! Klicka f�r att se en st�rre bild!
Kungl. Vitterhets- historie- och antikvitetsakademiens Gustaf Adolfmedalj i vitemaljerat guld (förgyllt silver) av 8:e storleken förlänad av Riksantikvarieämbetet
"För vaksam vård om svenska minnen"

Kungl. Patriotiska sällskapets medalj i 9:e storleken (diameter 35,5 mm) i guld

"För långvarig trogen tjänst 1974"

Nils Gabriel Djurklou stiftare av föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen. 21 maj 1978


Denna sida är sammanställd av Rune Tapper, som en service för den som söker information om Tage Tapper på Internet. Senaste uppdatering skedde den 7 juni 2020. Uppgifterna i bibliografin är bl a hämtade från LIBRIS, Kungliga Biblioteket.

Nej, du kan inte klicka. Du m�ste skriva av adressen!